header_b  

540-series Limpistoler 

Høy fleksibilitet - høye hastigheter - korte limpunkter og driftssikre løsninger

  • For èn eller fler-strengs appliseringer
  • Ren "cut-off" av limpåføring 
  • Innbygd "PURGE-knapp" på pistol 
  • Høy limgjennomstrømning
  • Kan benyttes ved kontaktappliseringer inntil 75 millimeter bredde
  • Ikke-kontakt påføring inntil 25 mm bredde  
  • Leveres i 2 versjoner: BR / EC
  • Enkelt ombytte mellom kontakt / ikke-kontakt påføringer
  • Benytter ValcoMelton`s "BoardRunner-Teknologi"

 

           

          540-series

    

PDF  540-series Limpistoler.PDF