header_a 

EasyLabel™ Series - limpistoler for etikettering 

EasyLabel™ pistolserie

  • Tilgjengelig i 4 forskjellige appliseringsbredder avhengig av ettikettenes størrelse, flere formater etc.
  • Gir stor besparelse i limkostnader
  • Ren limapplisering
  • Minimale vedlikeholdsbehov
  • Gir et godt resultat / perfekt sluttprodukt
  • Kostnadseffektiv løsning 


            easylabel           

                             

Ta kontakt for mere informasjon om EasyLabel™-serien