header_a

EcoStitch™ Series elektrisk limpistol

                                                             

EcoStitch™ Series kan benyttes ved høye linjehastigheter, korte limpunkter (dot) - og krav til at dette kombineres med lange serviceintervaller 

  • Levetid opptil 300 millioner sykluser
  • Leveres med integrert filter
  • Modulbasert oppbygging
  • Keramisk sete og karbid-nål forlenger levetiden
  • Over 3000 limsykluser pr. minutt
  • Minsket limforbruk
                                      

                        EcoStitch

  

MX Series gun  EcoStitch™ Series limpistol.PDF