head_F 

Fisnar F 2004 N "SCARA" Industrirobot 

SCARA står for "Selective Compliance Assembly Robot Arm", - en industriell robotteknologi som gir maksimal fleksibilitet for avanserte automatiserte appliseringer av f.eks. lim eller tetningsmidler.

F2004N er en 4-akset høyhastighets industrirobot, - ideell i kombinasjon med høye produksjonsvolumer og store krav til fleksibilitet.

  • Arbeidsområde / rekkevidde på armer = 300 + 300 millimeter
  • Max belastning på armer (J1+J2) = 2/7 kg.
  • Repeterbarhet nøyaktig ned til 0.02 millimeter
  • Punkt til punkt eller kontinuerlige bevegelser
  • Høye hastigheter - opptil 5000 millimeter / sekund
  • Benytter digitalstyrte AC servomotorer
  • Innebygd "software tip alignment routine"
  • Gode muligheter for I/O kommunikasjon med annet produksjonsutstyr
  • Kan programmeres via medfølgende betjeningspanel, - evt. via PC hvis ønskelig.

  F2004N

  F2004N SCARA robot med 790HPNM ventil

Tilgjengelige modeller;

  • F2004N = 4-akset SCARA robot, 220V

Spesifikasjoner;

specs F2004N

 

http://www.fisnar.com/products/robotic-work-cells/f2004n

 PDF Manual - F2004N SCARA robot

 

teach pendant  "Teach Pendant"