header_a 

FATSMELTERE

Fatsmeltere har generelt en høyere smeltekapasitet enn konvensjonelle limapplikatorer

Fatsmeltere brukes blant annet innen kabelproduksjon og til større coatingstasjoner hvor behovet for store leveringsmengder i løpet av kort tid er tilstede.

Fatsmelterprinsippet benyttes også ofte for applisering av polyurethan på grunn av sine spesielle termiske egenskaper i smelteprosessen

  • 20 - 200 liters størrelse på fat / limbeholder
  • Tannhjulspumper med frekvensstyrte motorer gir nøyaktig puls-fri påføring 
  • Systemer for alle limtyper - høy eller lav viskositet
  • Variable I/O-opsjoner for kommunikasjon med annet produksjonsutstyr
  • Tilvalgsmuligheter for spesialtilpasning etter egne ønsker

 

     Drum and pail unloaders

            

 

 

 

 

Sdrum Series  S-Drum Series 

BDrum Series  E-Drum Series

EPail  E-Pail Series

Vpail Series std  V-Pail Series

Vdrum Series  V-Drum Series