head_F 

Fisnar TMB 100 "SCARA" Industrirobot 

SCARA står for "Selective Compliance Assembly Robot Arm", -  en industriell robotteknologi som gir maksimal fleksibilitet for avanserte automatiserte appliseringer av f.eks. lim eller tetningsmidler.

TMB 100 har en flerleddet robot-arm, ikke ulik en menneskelig arm. Robotene kan også leveres i 4-aksede versjoner med 360 grader rotasjonsmuligheter

Disse robotene jobber på oversiden av produktene som behandles, og er spesielt godt tilpasset i produksjonsmiljøer kombinert med conveyorer eller som frittstående arbeidsstasjoner.

 • Gode I/O kommunikasjonsmuligheter muliggjør kommunikasjon med annet produksjonsutstyr som f.eks. "hovedmaskin", conveyor eller integrasjon med PLS
 • Armlengde på 440 millimeter
 • Tillater individuell varmebehandling av produkter
 • Muligheter for 360 grader rotasjon av produktet i produksjonsprosessen
 • "Heavy-duty" - robust oppbygging / konstruksjon
 • Tilgjengelig i 3-akset og 4-akset versjon
 • Leveres med "teach-pendant" betjeningspanel for programmering
 • Kan som opsjon programmeres via PC og medfølgende programvare

  tmb 100 scara

 TMB100 Scara med MV-0180NM appliseringsventil

 

 

 

   2        3        4

 

Tilgjengelige modeller;

 • TMB100N-CE-110 = 3-akset robot, 110 V
 • TMB100N-4-CE-110 = 4-akset robot, 110 V
 • TMB100N-CE-220 = 3-akset robot, 220 V
 • TMB100N-4-CE-110 = 4-akset robot, 220 V 

Spesifikasjoner;

specs TMB100 

http://www.fisnar.com/products/robotic-work-cells/tmb100

 

teach pendant  "Teach Pendant"