head_F 

Fisnar Tip Alignment Kit 

TA360U-KIT er universalverktøy for bruk ved innjustering av appliseringsbeholdere / munnstykker i X-Y-Z retning etter bytte av munnstykker på Fisnar`s Industriroboter

Dette kan være et godt hjelpemiddel for tidsbesparing ved bytte av appliseringsmunnstykker 

Bildet viser et sett med 3 stk TA360U-KIT, - montert på en Fisnar F9000N robot.

  • Universale montasjemuligheter for alle Fisnar`s Industriroboter
  • Full kontroll / innjustering i X-Y og Z-akse / retning
  • Rask og riktig innjustering av munnstykke
  • Brukervennlig
  • Ikke behov for kjennskap / bruk av dataprogrammer for innjustering
  • Kan integreres i operatørinstruksjoner

  Tip alignment kit

 

 

 

 

Tilgjengelige modeller;

  • TA360U-KIT = Tip Alignment Kit, inklusive innfesting / 

Spesifikasjoner;

http://www.fisnar.com/products/robotic-accessories/tip-alignment-kit