head_F 

Fisnar Tip Alignment Module 

Fisnar`s TA-Serie robottilbehør lar brukeren gjøre enkle operasjoner med robot / programmering, for automatisk korrekt innjustering av appliseringsenhet montert på robot-arm.

Denne løsningen er ideell for appliseringer som krever bytte av materiale / evt. munnstykke i arbeidsprosessen, og hvor dette kan påvirke appliseringsenhetens posisjon.

Denne arbeidsprosessen kan styres via en ekstern kontrollenhet, noe som gjør utstyret meget brukervennlig og stiller lave krav til opplæring av operatører som benytter utstyret.

  • Enkel å betjene - med gode resultater
  • Reduserer "nedetid" på robot / produksjonsutstyr
  • Kan styres via I/O-grensesnitt, for minimal involvering fra operatører
  • Kan benyttes med alle våre typer appliseringsenheter og munnstykker
  •  
  • Bildet til høyre viser TA9000N - som passer for alle F9000N-serie roboter

  tip align module

TA7000 - F7300N           TA7000N - All F7000N robots

      TA7000N montert på F7300N robot               TA7000N - tilgjengelig for alle F7000N-serie roboter      

Tilgjengelige modeller;

  • TA4000N = Fisnar F4000N Series - Tip Alignment Equipment
  • TA7000N = Fisnar F7000N Series - Tip Alignment Equipment
  • TA4000N = Fisnar F9000N Series - Tip Alignment Equipment  

Spesifikasjoner;

specs alignment module

 

http://www.fisnar.com/products/robotic-accessories/tip-alignment-modules

 

 PDF Manual - TA7000N

 PDF Manual - TA9000N